Mauritius


Huvudstad: Port Louis
Yta: 2 000 km2

Folkmängd: 1,3 miljoner
Befolkningstäthet: 650 inv/km2
Befolkningstillväxt (per år): 0,7 %
Medellivslängd: män 69 år, kvinnor 76 år
Viktigaste språk: engelska, mauritiska

Statsskick: republik
Nationaldag: 12 mars

Nationalsång:
Ladda hem nationalsången
Här ser du var Mauritius ligger

Om Mauritius

Mauritius flagga Mauritius är ett örike som ligger ute i Indiska Oceanen. Landet Mauritius består av huvudön, som heter Mauritius (precis som landet gör), den vulkaniska ön Rodrigues, samt ett antal småöar.

De olika öarna som idag utgör landet Mauritius var under en mycket lång period obefolkade. Det var troligen inte förrän någon gång på 1300- eller 1400-talet, som öarna för första gången besöktes av människor.

Landet Mauritius har tidigare tillhört både Frankrike och Storbritannien, men år 1968 blev Mauritius en självständig stat. Sedan Mauritius blev självständigt har läget varit ganska lugnt i landet, och inga stadskupper eller allvarliga bråk har förekommit. Idag är Mauritius en demokrati, och landet är ett av de mest demokratiskt styrda länderna i hela Afrika.

De flesta av människorna i landet Mauritius är ganska fattiga, men Mauritius tillhör ändå de afrikanska länder som inte har akuta problem med hungersnöd och sjukdomsepidemier. Mauritius ekonomi har länge varit beroende av inkomster från olika sockerodlingar i landet, men på senare år har turismen i Mauritius blivit allt viktigare för landets ekonomi.

Tillbaka
Tillbaka