Afrika


Satellitbild av Afrika

Söder om vår egen världsdel, Europa, ligger den stora kontinenten Afrika. Avståndet mellan Tunisien i norr och Sydafrika i söder är hela 800 mil!

Afrikas sammanlagda yta är ungefär 30 000 000 km2, vilket är betydligt större än Sveriges yta, som är 450 000 km2. Men Afrika består ju av en massa olika länder, så det är trots allt inte så konstigt att Afrika är ungefär 68 gånger större än Sverige...


Natur

Afrikas natur är mer omväxlande än man kan tro, och skiljer sig en del mellan de olika delarna av kontinenten. I norra Afrika ligger den enormt stora Saharaöknen. Denna öken är världens största, och täcker nästan 1/3 av Afrikas yta. Saharaöknen

I Saharaöknen är det alltid mycket torrt. Någon enstaka gång regnar det i öknen, men det kan ibland vara mer än ett år mellan regnen. På dagarna är det väldigt varmt i Sahara, temperaturen kan då stiga till nästan 50°C.

När det blir mörkt försvinner dock värmen fort, och på natten händer det att temperaturen går ner mot några enstaka plusgrader. Sahara består av tre olika ökentyper; sten- och klippöken, grusöken och sandöken.

Söder om Sahara finns stora grässlätter, som kallas savanner. För att det skall kunna växa gräs på savannerna måste det regna mycket mer än det gör i öknen. Detta regn faller dock inte jämt fördelat under året, utan istället under två olika regnperioder. Den första regnperioden är i april-maj, då det faller upp till 400 mm regn. Nästa regnperiod är i november, då det brukar falla ungefär 150 mm regn.

Kilimanjaro Kring ekvatorn i de centrala delarna av Afrika finns ett ganska stort område med tropisk regnskog. Precis som namnet antyder, regnar det en hel del i regnskogen... I regnskogen finns också många annorlunda växter och djur, som inte finns på andra ställen.

I Tanzania i östra Afrika ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. Detta berg är hela 5895 meter högt. Trots att Kilimanjaro endast ligger drygt 30 mil från ekvatorn, är det alltid snö på bergets topp.


Djurliv

I Afrika finns det massor av fantastiska djur, både stora och små. Här finns allt från farliga små skorpioner i öknen, till gigantiska elefanter på savannen. Giraff

Ett av Afrikas mest typiska djur är giraffen, som lever på savannerna och är världens högsta djur (en giraff kan bli nästan 6 meter hög). Anledningen till att girafferna blir så höga är deras långa hals, bara själva halsen kan bli hela 3 meter. Giraffen är växtätare och äter med hjälp av sin ca 40 centimeter långa svarta tunga, som giraffen ringlar runt trädgrenar. Eftersom giraffen är flera meter hög, så har den svårigheter med att lägga sig ner på marken. Giraffen föredrar därför att stå upp, och sover även för det mesta stående.

På Afrikas savanner lever också en av giraffens allra största fiender, lejonet. Lejon är rovdjur och äter främst andra stora djur, som zebror, antiloper och gnuer. Lejon lever och jagar byten tillsammans i stora flockar, men när de inte jagar är de faktiskt ganska fridfulla, och sover väldigt mycket. Lejonet brukar kallas för "Djurens Konung", och har alltid ingett respekt hos både människor och andra djur. Flodhäst

I och omkring sjöar och floder lever flodhästen. Detta djur är ett av Afrikas farligaste, och kan väga över 3 ton. Anledningen till att flodhästen är så farlig, är att den kan går till anfall mot allt som den uppfattar som det minsta farligt. Flodhästen har ett mycket stort och skräckinjagande gap med fyra stora hörntänder.


Historia

För ungefär 200 000 år sedan uppstod den moderna människan, Homo sapiens , i Afrika. Ända sedan dess har det bott människor i Afrika, och människan har ju även flyttat till andra kontinenter. Det dröjde dock många år innan några större civilisationer växte fram i Afrika. Pyramiderna i Giza, Egypten

Den mest kända av de forntida civilisationerna i Afrika är den egyptiska civilisationen. Den egyptiska storhetstiden delas in i tre olika perioder. Perioderna kallas: Gamla Riket (2705 - 2213 f Kr), Mellersta Riket (2060 - 1668 f Kr) och Nya Riket (1560 - 1070 f Kr). Vissa år räknas dock inte till någon period alls.

Den enväldige ledaren för det egyptiska riket kallades "farao". För folket var "farao" både som en ledare och som en gud.

I det gamla Egypten ägnade man sig inte bara åt att bygga pyramider. Man ägnade sig åt mycket annat också, som t.ex. väggmålningar, litteratur och musik. Men det är trots allt för de stora byggnadsverken som denna kultur har blivit mest ihågkommen.

Efter den forntida egyptiska civilisationen sammanfall, växte nya afrikanska kulturer fram. Men ingen civilisation blev så storslagen som den egyptiska. Under åren som gick blev också stora delar av Afrika ockuperade under långa perioder av olika främmande länder.

Men det dröjde fram till slutet av 1800-talet, innan erövringen av Afrika började i större skala. Då trängde europeiska länder in i Afrika, och koloniserade stora områden. Denna kolonisation fortsatte, och efter bara drygt 20 år var nästan hela Afrika under europeiskt styre. Sedan dess har kolonierna brutit sig loss, en efter en. Idag finns det (nästan) inga europeiska kolonier kvar i Afrika.


Afrikansk by

Hur man lever i Afrika

Trots att Afrika numera i princip bara består av självständiga stater, så innebär det inte att kontinentens invånare har det bra. Tyvärr är det snarare tvärtom. En alldeles för stor del av Afrikas befolkning är mycket fattiga, och många lever under svåra förhållanden. Svält och besvärliga sjukdomar är vanligt på flera ställen i Afrika.

Många av människorna i Afrika bor i små byar tillsammans med hela sin släkt. Det är därför vanligt att på något sätt arbeta med jordbruk.Vad man odlar beror för det mesta på hur mycket det regnar i området. T.ex. odlas bananer ofta i regnrika områden, och olika sädesslag på torrare platser.

Tillbaka
Tillbaka